खेतानभेंटखासिकाविशेष
खुशंतखुशखतीराविचार
ख़ुसलखुशखेमासुरक्षा
खाविशगणेशखिनाकोमल
खामिशभगवान शिवखितादयालुता
खेमप्रेकाशकल्याणखुशीखुशी
खिलेश्वरपरमात्माखंजलमधुर ध्वनि
खुशजोतसमृद्ध प्रकाशखरीनमीठा
खियांशभगवान विष्णुखुशिकाहंसमुख
खुशबीररमणीयखुशनाजखुश